Hvordan flytte rader eller kolonner

En meget kjekk funksjon å kunne er flytting av kolonner. Vanligvis må en sette inn en blank kolonne for så å klippe ut kolonnen som skal flyttes. For deretter å lime den inn i den blanke kolonnen. Med følgende triks kan kolonne flyttes uten bruk av klipp og lim.

Flytting av kolonner på 1 2 3:

  1. Merk kolonnen som ønskes flyttes ved å klikke med venstre museknapp på bokstaven over kolonnen.
  2. Holde nede [Shift] og flytt markøren over rammen rundt kolonnen som er merket.
  3. Når markøren endrer seg til piler i alle retninger trykkes venstre museknapp ned og kolonnen kan dras dit en ønsker.

Flytting av rader på 1 2 3:

  1. Merk raden som ønskes flyttes ved å klikke med venstre museknapp på tallet foran.
  2. Holde nede [Shift] og flytt markøren over rammen rundt raden som er merket.
  3. Når markøren endrer seg til piler i alle retninger trykkes venstre musknapp ned og raden kan dras dit en ønsker.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share