Hvordan skjule og vise rader i Excel

Dagens artikkel er kun en rask introduksjon til hvordan skjule og vise en serie av rader i Excel. Der er mange metoder for å gjøre dette men vi holder os til en metode og en serie av rader denne gangen.

Den vedlagte Excel arbeidsboken er timeregistreringsarket som vi brukte tidligere. Oppgaven blir å skjule og vise Januar siden denne måneden ikke er i bruk.

 

Skjul

 1. Start med å velge radene som skal skjules. Dette er enklest gjort ved å klikke tallet til venstre for den første raden som skal skjules.
 2. Rull så ned ved å benytte hjulet på musen slik at den siste raden som skal skjules blir synlig på skjermen.
 3. Press ned og hold [Shift] (over [Ctrl] på tastaturet).
 4. Flytt markøren ned og over siste rekkenummeret som skal skjules og klikk på det med venstre musknapp.
 5. Høyreklikk så enten på rekkenumrene som er valg eller på innsiden av rammen til det valgte feltene.
 6. Velg [Skjul] fra pop-up menyen.
 7. Alle rader som ble valgt skal nå være skjult.

Ta frem

 1. Velg siste synlige rad før det skjulte radene ved å venstre klikke med musen på rekkenummeret. Skjulte rader er lett å lokalisere med manglende tall blant rekkenumrene.
 2. Trykk så ned og hold [Shift].
 3. Flytt musmarkøren til første rad etter det skjulte radene og klikk på det med venstre musknapp.
 4. Når raden over og under det skjulte radene er valgt flyttes markøren enten over rad numrene som er valgt eller til innsiden av rammen til det valgte radene.
 5. Høyreklikk med musen og velg [Ta frem] fra pop-up menyen.
 6. Alle skjulte rader skal nå være synlige igjen.

Lære ved å gjøre

Skjul

 1. Last ned og åpne regnearket som ligger vedlagt artikkelen.
 2. Rull til toppen av regnearket, velg rad 5 med musen. Gjort ved å klikke på rekke nummeret med venstre musknapp.
 3. Rull med musehjulet ned til den siste rekken som skal skjules (36).
 4. Press ned og hold [Shift], velg rekke 36 ved å klikke på rekke nummeret. Slipp [Shift] og alle radene fra 5 til 36 er merket.
 5. Plaser markøren inne i rammen for det valgte feltene, mellom rad 5 og 36.
 6. Høyreklikk med musen og velg [Skjul] fra po-up menyen.
 7. Alle rader som ble valgt skal nå være skjult.

Ta frem

 1. Rull i arket slik at rad 4 er synlig.
 2. Velg rad 4 ved å plassere musmarkøren på rekkenummeret og klikke venstre museknapp.
 3. Press ned [Shift] og hold den nede, velg så rekke 37 med musen. Rekke 37 skulle være den neste synlige etter rekke 4 (rekke 5 til 36 ble skjult i oppgaven over).
 4. Flytt markøren til innsiden av rammen for valgte felter.
 5. Høyreklikk med musen på innsiden av rammen for det valgte feltene og velg [Ta frem] fra pop-up menyen.
 6. Alle rekkene skal nå være synlige igjen.

4 steg for å [Ta frem] alt – Hurtigtips

 1. Venstreklikk med musen i felt A1.
 2. Press [Ctrl] + [A] for å velge alt.
 3. Høyreklikk inne i regnearket.
 4. Velg [Ta frem] fra pop-up menyen.

Alle skjulte rekker skal nå være synlige.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share